Goedkeuring

Voor een goede afhandeling van onze diensten is het noodzakelijk dat u als opdrachtgever de door Teckon toegezonden bescheiden voor akkoord ondertekend.

Deze goedkeuring is verplicht op onze offerte en tekeningen.

Bij de goedkeuring is het verplicht om de goedgekeurde offerte en of tekeningen als bijlage toe te voegen.

OP AL ONZE OFFERTES EN WERKZAAMHEDEN ZIJN ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING.

Deze algemene voorwaarden worden op uw verzoek digitaal toegezonden of zijn te lezen op deze website.