Machtiging Particulier

Informatie

Wij vragen in de machtiging om het invullen van een BSN-nummer. Dit BSN-nummer vragen wij om uw verzoek namens u in te dienen bij de gemeente. Wij bewaren dit alleen zolang nodig is. Als u hier vragen over heeft kunt u contact met ons opnemen.

In het machtigingsformulier vragen we naar uw BSN-nummer. Om een volledig verzoek bij de gemeente in te dienen hebben we deze informatie nodig. Uw BSN-nummer wordt enkel bewaard voor de termijn waarin deze nodig is. Als u hier vragen over heeft vragen we u contact met ons op te nemen.

    NAW-Gegevens Opdrachtgever

    Projectinformatie

    De gevraagde informatie gaat over het project (Niet de persoonsinformatie als hierboven).